moment obrotowy

Można go wskazać, jako wartość, działającą w przemieszczeniu po okręgu. Masę elementu, budowanego przez silnik zamieniamy na skalę, czyli mnożymy przez przyśpieszenie grawitacyjne.
10 kg x 9. 81 m/s^2 = 98. 1N, ciężar dla masy 1kg; 98. 1N * 1m = 98. 1Nm – moment obrotowy silnika o ramieniu długości metra to 98. 1Nm

Mocą silnika wymieniamy jego reakcję obrotów pomnożoną przez okres obrotowy. Bada ona, ile energii zdobędziemy w typowym czasie w ramach działalności silnika. Musimy zawsze zmienić jednostkę prędkości zakupów na radiany na minutę, dlatego częsta jest kolejna technologia liczenia, wypływająca z norm przeliczania, mianowicie (moment obrotowy * prędkość obrotów)/9549. 3. Osiągamy wynik w kilowatach.