Konserwacja podwozia i przekrojów

Technologia Rust Stop jest z powodzeniem stosowana w Kanadzie i USA od początku lat dziewięćdziesiątych. Posłużyła zabezpieczeniu antykorozyjnemu tysięcy samochodów. To metoda wypróbowana w czasie, przy rozmaitych uwarunkowaniach drogowych i klimatycznych.